Ηλιακό Βέλος Ι  • Το Έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε μια περιοχή 126 km από τη Θεσσαλονίκη, στα σύνορα των δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, στο νομό Κοζάνης
  • Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο
  • Το έργο θα αναπτυχθεί από την Ηλιακό Βέλος Ένα Μ.Α.Ε. ως ένας Φ/Β σταθμός
  • Το Φ/Β πάρκο θα εγκατασταθεί σε έκταση 5.200 στρεμμάτων, στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, πρότερης χρήσης της ΔΕΗ ΑΕ, σε χώρο εξαντλημένου ορυχείου. Η περιοχή εγκατάστασης αποτελείται από αποθέσεις εξορύξεων λιγνίτη
  • Η παραγόμενη ισχύς να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 55.000 νοικοκυριών
  • Η αναμενόμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2 θα ανέλθει, κατά προσέγγιση, σε 300.000 τόνους. Επιπρόσθετα, το Έργο θα καλύψει το 0,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα


                                                                                         


Γενικές Πληροφορίες

  • Πλεονεκτική τοποθεσία εγκατάστασης. Το Έργο θα εκμεταλλευτεί τις ιδανικές συνθήκες ακτινοβολίας στην Ελλάδα, όσο και το χώρο εγκατάστασης μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, πλησίον του Δικτύου Υψηλής Τάσης και στην Εγνατία Οδό