Το Έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε μια περιοχή 126 km από τη Θεσσαλονίκη, στα σύνορα των δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, στο νομό Κοζάνης Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο Το έργο θα αναπτυχθεί από την Ηλιακό Βέλος Ένα Μ.Α.Ε. ως ένας Φ/Β σταθμός Το Φ/Β πάρκο θα εγκατασταθεί σε έκταση 5.200 στρεμμάτων, στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, πρότερης χρήσης της ΔΕΗ ΑΕ, σε χώρο εξαντλημένου ορυχείου. Η περιοχή εγκατάστασης αποτελείται από αποθέσεις εξορύξεων λιγνίτη
Read More

Βασικά Μεγέθη Φ/Β Σταθμού

                                         


  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007476001000
  • Ποσοστό ΔΕΗ ΑΝ 100%
  • Συνολική Ισχύς (MW) 200
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή(GWh) 260
  • Ακτινοβολία (kWh/sqm)  1.300
  • Συντελεστής Παραγωγικότητας 14,84%